Make your own free website on Tripod.com

Local Pottery - Givaat Ada

Home
About Me
My Work
More Work
Special Work
Making by orders
HUGIM (Classes)
Outdoors Activities
Studio Activities
Birthday Party

מחוץ לסטודיו
 
 

חלק מהפעילויות שאני מקיים מתבצעות מחוץ לסטודיו והם ברובם כוללות הפעלה עם אובניים. עבודה עם אובניים וההיתנסות הראשונית של ילדים ומבוגרים בהפעת אובניים הינה חוויה גדולה.
בארועים שונים כגון חגיגת שבועות בישוב, מסיבת ראש השנה בגן ילדים, ירידים והפעלות לילדים אני מביא איתי אובניים וחומר ומדריך ילדיל ומבוגרים בעבודת אובניים. כל אחד יוצא עם כלי שהוא יצר על האבניים, עם קצת עזרה בהכנתו. במקרים מסוימים ניתן גם לשרוף את הכלים
 

התמונות הבאות הם מפעילות ראש השנה 2006 בגן היקב בזכרון יעקב
 

gan-1.jpg

gan-2.jpg

gan-3.jpg